Licensed Schools

start practicing now!

US Licensed Schools

Find the Kaiut Yoga Licensed School closest to you.

Kaiut Yoga - Boulder
Colorado

Kaiut Yoga - Broomfield
Colorado

Kaiut Yoga - Telluride
Colorado

Kaiut Yoga - Durango
Colorado

Kaiut Yoga - Austin
Texas

Kaiut Yoga - St. Louis
Missouri

Kaiut Yoga - Bethany Beach - Delaware

Want to start practicing?

Schools in Brazil

Find the Kaiut Yoga Licensed School closest to you.

Kaiut Yoga - Batel
Curitiba/PR

Kaiut Yoga - São Lourenço
Curitiba/PR

Kaiut Yoga - Porto Alegre
Porto Alegre/RS

Kaiut Yoga - Gramado
Gramado/RS

Kaiut Yoga - Ipanema
Rio de Janeiro/RJ